úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Rozšírenie kamerového bezpečnostného systému mesta

Rozšírenie kamerového bezpečnostného systému mesta – Vypracovanie projektovej žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na realizáciu projektu „Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému v meste Moldava nad Bodvou s dôrazom na centrum mesta a sídliskové celky“. Výzva na predkladanie žiadosti je vyhlásená Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality v zmysle zákona 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Koncom novembra sa podal projekt, ktorý zahŕňa rozšírenie kamerového systému o ďalšie kamery, ich predpokladaný plánovaný počet je 11 ks. Strategické rozmiestnenie kamier sa pripravovalo v spolupráci s mestskou políciou.


Autor projektu: RIMI - Security Bardejov s.r.o.

Zmluvný zhotoviteľ:
Zač. výstavby: 2010 (plánovaný termín)
Ukončenie prác: 2010 (plánovaný termín)
Predpokladaný rozpočet: 187,5 tis. Eur, z toho vlastné (mesto) 37,9 tis. Eur
Zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu „Vybudovanie kamerového bezpečnostného systému v meste Moldava nad Bodvou“ vo výške 20,21% z celkových nákladov projektu pri očakávanom objeme 187.500 EUR s DPH.
Financovanie: Výzva Ministerstva vnútra SR na znižovanie kriminality

Dátum vyhlásenia:15. októbra 2009
Termín uzávierky: 30. novembra 2009

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor