úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

SANET – dátová sieť (napojenie stredných škôl)

SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET sa zaväzuje prostredníctvom optických vlákien pripojiť sieť stredných škôl na území mesta Moldava n/B a poskytnúť možnosť pripojenia základným školám, organizáciám miestnej a krajskej samosprávy, štátnej správy, neziskovým organizáciám a organizáciám charitatívneho charakteru do svojej siete. SANET poskytuje aj prístup do siete Internet cez svoju sieť s minimálnou prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s.

Projekt rieši vonkajšie slaboprúdové rozvody – navrhnutie zemnej optickej trasy spájajúcej tieto objekty v meste Moldava nad Bodvou:

  1. Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13
  2. Združená stredná škola, Hlavná 54
  3. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Československej armády 15
  4. ZŠ Severná, Severná 21
  5. Železničná stanica Moldava nad Bodvou

Navrhovaná trasa v uvádzanej dĺžke 3 212 m vedie v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou prevažne v centre, v uliciach Hlavná, Školská, ul. Čsa., kde sú sústredené školské objekty. Pre pripojenie ZŠ Severná 21 trasa vedie v uliciach Bartalošova, Nám. Mieru, Severná, Nám. Ľ. Štúra.

Napájací – „štartovací“ bod sa nachádza na železničnej stanici Moldava nad Bodvou, ul. Železničná 6.

Autor projektu: Ing. Ladislav STAREGA

Zmluvný zhotoviteľ:
Zač. výstavby: 2010 (plánovaný termín)
Ukončenie prác: 2010 (plánovaný termín)
Predpokladaný rozpočet:
Financovanie: prostredníctvom Ministerstva školstva

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor