úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Centrálny mestský park Moldava nad Bodvou (za NsP)

Centrálny mestský park Moldava nad Bodvou – v úzkej spolupráci s projekčnou firmou Studio 21 Bratislava sa vypracovala v priebehu mesiacov marec – apríl 2009 štúdia na komplexný park pod kopcom, ktorý obsahuje hlavne ihriská pre rôzne vekové skupiny a ostané športové ihriská.

Lokalita: za NsP Moldava, medzi ZŠ, ul. ČSA. a ul. Podhorská.

Stavebné objekty parku (plánované – dôležité):

 • SO 01 – oplotenie so vstupmi (oplotenie plotové, príp. estetické stromové, kríkové – kombinované aj so zeleňou, jeden možný vstup do Moldavskej jaskyne)
 • SO 02 – vstupný strážny domček (hlavný vstup + vrátnica, výdaj športových potrieb + sklad, hygienická miestnosť + prvá pomoc + WC, strážna služba s kamerovým systémom, možné rezervné priestory – nealko, cukráreň a podobne, parkovisko pri budove, ...)
 • SO 03 – detské ihriská a športoviská rozdelené podľa vekových skupín (preliezacie zostavy pre rôzne vekové skupiny, prípadne iné atraktívne zostavy – komplexy, ...)
 • SO 04 – ostatné športoviská – skatepark, multifunkčná aréna, osobitné malé futbalové ihrisko s umelou trávou nie asfaltové ani betónové, exteriérové fitnes
 • SO 05 – chodníky (zámková dlažba – možnosť bezproblémového využitia aj s detskými kočíkmi – tzv. „kočíkovanie“, informačné tabule, strategické rozmiestnenie lavičiek, príp. pevných stolíkov na možné občerstvenie sa v prírode, rozmiestnenie smetných košov, ...)
 • SO 06 – komplexná parková zeleň (trávnaté – zemné chodníky slúžiace na prechádzku, lesopark najmä seniorov, príp. relaxačný beh, zatrávnenie, stromčeky, kvetiny, príp. umelá zeleň, ...)
 • SO 07 – komplexné parkové osvetlenie (osvetlenie nočné, dizajnové, bodové, ... ), príp. ozvučenie (ozvučenie osobitne iba skatepark – aj možnosti púšťania si vlastnej hudby, osobitne ostatné časti parku pre prípadné možné hlásenia – nie hudba)
 • SO 08 – kamerový systém napojený na hlavnú vstupnú budovu a odtiaľ na mestskú políciu (umiestnenie jednej kamery na horné poschodie polikliniky – výhľad na celý areál)
 • SO 09 – objekt (budova) v severnej časti parku – zabezpečenie športovými potrebami, miestnosť pre masérske možnosti, skladové priestory, komplexná hygienická miestnosť – prvá pomoc, WC, sprchy, ... (možné rezervné priestory – administratívne miestnosti, občerstvenie, v budúcnosti možný prenájom priestorov)
 • SO 10 – prírodný amfiteáter na zelenej lúke
Ostatné objekty (otázne):
 • SO 11 – zavlažovanie trávnika (automatické)

Zatiaľ neriešené:

 • SO 12 – možnosť vybudovania ľadovej plochy (využitie v zimnom období najmä pre hokej) – zatiaľ SO 12 nie je potrebné riešiť, len s ním priestorovo počítať a v prípade neskoršej potreby mať možnosť umiestnenia

Autor projektu: Študio-21 plus, s.r.o., 811 07 Bratislava

Zmluvný zhotoviteľ stavby:
Zač. výstavby:
Ukončenie prác:
Predpokladaný rozpočet:
Financovanie: program (výzva)

Pozn.: Napíšte nám, aký názov by ste dali tomuto parku (vislay.waldemar@moldava.sk)

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor