úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodvou

Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodvou – Predmetom stavby je výstavba polyfunkčného obytného domu s nájomnými bytmi. Navrhovaná stavba je umiestnená na pozemku vo vlastníctve mesta. Stavba je začlenená do obytnej zóny s viacpodlažnou zástavbou a zámer jej výstavby je v súlade s rozvojovým zámerom mesta.

Polyfunkčný obytný dom pozostáva z dvoch sekcií s celkovým počtom bytov 50 bytových jednotiek, z toho: 

 • 1-izbové – 18 bytov
 • 2-izbové – 28 bytov
 • 3-izbové – 4 byty

Súčasťou objektu sú aj ponukové priestory pre občiansku vybavenosť samostatne prevádzkyschopné, podľa požiadaviek mesta (upresní sa počas realizácie). V objekte sú 4 byty pre telesne postihnutých na 1 n.p.

Polyfunkčný obytný dom bude doplnený o prístupové a obslužné komunikácie, pešie priestranstvá pred vstupom do objektu a odstavné parkoviská osobných áut. Je plánovaný aj suterén, kde je zabezpečené podzemné parkovanie pre vlastníkov bytov.

Pred staveniskom sa nachádzajú všetky inžinierske siete – verejný vodovod, kanalizácia. Elektrické vedenie a plynovod.

Stavba je členená na tieto stavebné objekty:

 • SO – Polyfunkčný obytný dom – nájomné byty
 • SO 01 Bytový dom – zdravotechnika
 • SO 02 Vodovodná prípojka
 • SO 03 Kanalizačná prípojka
 • SO 04 Elektroprípojka
 • SO 05 Pripojovací plynovod
 • SO 06 Komunikácie a spevnené plochy
 • SO 07 Terénne a sadové úpravy
 • SO 08 Verejné osvetlenie
 • SO 09 Teplovod


 • Lokalita: ul. Nová v Moldave nad Bodvou, oproti penziónu Bodvatel
 • Autor projektu: architektonická kancelária arka, s.r.o. Košice
  Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.


 • Zmluvný zhotoviteľ stavby: Inžinierske stavby, a.s.
 • Plánovaný termín výstavby: v prípade schválenia r. 2011
 • Predpokladaný rozpočet: 3 950 570,84 € (z toho nájomné byty – 2 478 710,86 €, polyfunkčná časť – 960 867,76 €, zvyšná časť – inžinierske siete)
 • Financovanie: ŠFRB (štátna fond rozvoja bývania) + Ministerstvo výstavby + vlastné zdroje mesta + iné zdroje

Termín podania projektu:

 • 15. 2. 2010 – prvé podanie projektu
 • marec 2011 – opätovné podanie projektu

Rozpis nájomného:

       byt:                    podlahová plocha:                    nájomné za byt (EUR / rok):
 1-izbový                       45,41 m²                              1.140,50 EUR / rok
 2-izbový                       66,86 m²                              1.679,00 EUR / rok
 3-izbový                       69,99 m²                              1.758,00 EUR / rok
Situácia
Rezy

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor