úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Oprava strechy – bytový dom na Školskej ulici 18, 20, 22, 24

 • Názov stavby: „Oprava strechy, objekt – bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24“
 • Objednávateľ (odovzdávajúci): Mestské bytové hospodárstvo, p. o., Bartalošova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • Zhotoviteľ (preberajúci): STEEL SLOVAKIA KOŠICE s.r.o., Učňovská 10, 040 15 Košice-Šaca
 • Termín realizácie: 18. 11. 2009 – 15. 1. 2010
 • Základné údaje o stavbe: Stavba sa realizuje podľa Zmluvy o dielo uzavretej dňa 20.11.2009: „Oprava strechy, objekt – bytový dom na Školskej ul. 18, 20, 22, 24“
  • miesto stavby: Moldava nad Bodvou, bytový dom č. s. 349, postavený na parcele 1219
  • rozpis opráv: Oprava strechy na objekte Bytového domu na Školskej ul. č. 18, 20, 22, 24 v Moldave nad Bodvou
  • popis prác (členenie): 
   • demontáž a montáž strechy
   • klampiarske konštrukcie
   • hromozvod (demontáž, dodávka a montáž)
   • vyčistenie podkrovia
   • búranie starých a montáž nových komínov – podľa pokynov technického dozoru
   • izolácia proti vode a zemnej vlhkosti
   • tepelná izolácia (montáž)
   • dodávka a uloženie škridiel TONDACH – TWIST XXL
  • pevná cena za vykonané práce:
   • Eur bez DPH – 95.325,00 €
   • DPH 19% – 18.111,75 €
   • Eur s DPH – 113.436,75 € 
  • Financovanie: 
   • 100.000 € – úver vlastníkov bytov
   • 13.436,75 € (zvyšok) – úhrada vlastníkov bytov z vlastného spoločného sporenia
  • záručná doba na zrealizovanú stavbu: 60 mesiacov (5 rokov)
 • Termín preberacieho konania stavby: 15. 1. 2010

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor