úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou – ZŠ ČSA

Názov projektu: Viacúčelové ihrisko s umelou trávou Moldava nad Bodvou

 • Cieľ projektu:
  • Podporovať usporadúvanie športových akcií pre širokú verejnosť bez rozdielu veku so zapojením do pravidelných pohybových činností v rámci voľno časových aktivít.
  • Prispieť ku komunikácii medzi rôznymi vekovými kategóriami obyvateľov mesta.
  • Zvyšovanie prevencie voči závislosti na návykových a toxických látkach - drogy, fajčenie, alkoholizmus.
  • Integrovať zdravotne postihnutých a inak znevýhodnených občanov.
 • Cieľová skupina: Všetky vekové kategórie obyvateľov mesta a okolia, zvlášť detí a mládež (prevencia pred nežiaducimi javmi).
 • Miesto realizácie: Mesto Moldava nad Bodvou, areál ZŠ, ul. Československej armády 15
 • Pôsobnosť projektu: miestna
 • Udržateľnosť projektu:
  • Pravidelné pohybové a športové akcie, súťaže a hry detí, mládeže a ostatnej verejnosti bez rozdielu veku vo futbale, volejbale, nohejbale, basketbale, hádzanej, bedmintone, tenise a iné pohybové aktivity.
  • Spolupráca detí, mládeže a dospelých so športovými klubmi okolitých obcí.
 • Rozmery: 40 x 20 m
  Celkové rozpočtové náklady v eurách: 82 580,78 €
  Výška dotácie v eurách: 39 832,70 € (Úrad vlády SR)
 • Podrobný rozpočet v Eurách:
  49 496,46 umelý trávnik, mantinely, bránky, stojany, …
  23 529,39 základová vrstva
    5 340,72 osvetlenie
    4 214,21 chodník
  82 580,78 spolu
  39 832,70 mínus dotácie
  42 748,08 náklady mesta
 • Termín podania projektu do: 11. 1. 2010
  Realizácia stavby: máj – jún 2010
  Zhotoviteľ stavby: Karol Szabó-Fecsu + M.Cup, s.r.o. Bratislava

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor