úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Kabelizácia NN siete – Hviezdoslavova ulica

Predmetom tejto stavebnej akcie je náhrada nevyhovujúcej, fyzicky opotrebovanej vzdušnej NN siete a to káblovým vedením uloženým v zemi a osadenie elektromerových rozvádzačov pre jednotlivých odberateľov na verejne prístupnom mieste.
V súčinnosti s týmito prácami sa realizuje pokládka verejného osvetlenia do zeme, pričom sa pripoloží aj rezervná chránička.

  • Miesto realizácie: ul. Hviezdoslavova, Kalvínska, Dukelských hrdinov a časť Rožňavskej ulice.
  • Celkové rozpočtové náklady v eurách:
  • Realizácia stavby: 1. 6. 2010 – 30. 9. 2010
  • Akciu zastrešuje: Východoslovenská distribučná, a. s. + Mesto Moldava nad Bodvou

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor