úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Centrum sociálnych služieb – Moldava nad Bodvou

V intraviláne mesta Moldava nad Bodvou, v obytnej zóne na parcele č. 1157 sa nachádza pôvodný objekt Detských jaslí zo 60-tych rokov minulého storočia. Objekt a jeho areál neslúži pôvodnej funkcii a je nevyužívaný.
Mesto Moldava nad Bodvou preto navrhuje zrekonštruovať daný objekt pre funkciu Centrum sociálnych služieb. Predmetná dokumentácia preto rieši rekonštrukciu, ako aj potrebnú nadstavbu a prístavbu pre novú funkciu areálu.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

 • SO – 01 Hrubé terénne úpravy a odhumusovanie
 • SO – 02 Jestvujúca budova
  • SO – 02.1 Rekonštrukcia jestvujúcej budovy (23 lôžok)
  • SO – 02.2 Nadstavba a prístavba k jestvujúcej budove (19 lôžok)
 • SO – 03 Prístavba (59 lôžok)
 • SO – 04 Prepojenie prístavby vodou
 • SO – 05 Prepojenie prístavby kanalizáciou
 • SO – 06 Prepojenie prístavby silnoprúdovým rozvodom
 • SO – 07 Rekonštrukcia pripojenia horúcovodu
 • SO – 08 Spevnené plochy
  • SO – 08.1 Oplotenie
 • SO – 09 Zariadenie interiéru
  • SO – 09.1 Interiér jestvujúcej budovy
  • SO – 09.2 Interiér prístavby
 • PS – 01 Výťahy

 

 • Generálny projektant: Investconsul spol. s r. o. Košice
 • Zmluvný zhotoviteľ:
 • Možný termín výstavby: 06/2011 – 06/2013
 • Predpokladaný rozpočet: 2.655.514 Eur bez DPH (80 mil. Sk bez DPH)
 • Financovanie:
architektonicko-stavebné riešenie
situácia
pohľady

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor