úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cyklotrasa „Historická vínna cesta na bicykli“ – časť Slovensko

Popis stavby

 • Názov: Cyklotrasa „Historická vínna cesta na bicykli“ – časť Slovensko
 • Charakter činnosti: rekonštrukcia, novostavba
 • Miesto: Košický samosprávny kraj, okres Košice okolie
              Obce Jasov, Debraď, Moldava nad Bodvou, Mokrance. Buzica
 • Špecifikácia činností: cyklostezka
 • Stavebník: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • Projektant: ÚDI Košice s.r.o., Hlinkova 39, 040 01 Košice
 • Účel a ciel: Vypracovanie štúdie na cyklotrasu / cyklistickú komunikáciu (v súlade s STN 73 61110 alebo ekvivalentného predpisu platného v rámci EÚ) medzi mestami Moldava nad Bodvou a Encs – časť Slovensko
 • Zmluvný zhotoviteľ: zhotoviteľ bude určený na základe výberu verejným obstarávaním
 • Plánovaný termín výstavby: 04/2011 – 10/2012
 • Financovanie:
  • Program spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
  • Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
 • Predpokladaný rozpočet: 482.692,89 Eur s DPH
  Stavebné objekty:
  • SO 01 Rekonštrukcia úseku č.1 Debraď – pr. sv. Ladislava                277.288,53 Eur s DPH
  • SO 02 Rekonštrukcia úseku č.2 Moldava                                                 141.277,47 Eur s DPH
  • SO 03 Odpočívka prameň sv. Ladislava                                                     14.994,51 Eur s DPH
  • SO 04 Odpočívka slaný prameň pri Buzici                                                 14.994,51 Eur s DPH
  • SO 05 Vyhliadková veža                                                                                 26.578,29 Eur s DPH
  • SO 06 Dopravné značenie                                                                              7.559,58 Eur s DPH
   SPOLU – celkom                                                                                          482.692,89 Eur s DPH
situácia a popis trasy

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor