úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Rekonštrukcia VN 22 kV vedenia – Podhorská ulica

Predmetom tejto stavebnej akcie je náhrada nevyhovujúceho, fyzicky opotrebovaného VN 22 kV vzdušného vedenia a to káblovým vedením uloženým v zemi.
Z dôvody hustoty jestvujúcich inžinierskych sietí a ich križovania na Podhorskej ulici je nutné rozšírenie jestvujúcej miestnej komunikácie smerom k jestvujúcemu VN 22 kV vzdušnému vedeniu o cca 1,5 m, čo zabezpečilo mesto. Po rozšírení miestnej komunikácie je možné VN 22 kV vedenie uložiť v zemi súbežne s miestnou komunikáciou mimo cestné teleso.

  • Miesto realizácie: ul. Podhorská
  • Celkové rozpočtové náklady: prekládka je financovaná VSD, a.s. Košice
  • Realizácia stavby: júl – august 2010
  • Akciu zastrešuje: Východoslovenská distribučná, a. s. Košice + Mesto Moldava nad Bodvou
  • Zhotoviteľ: IKOZ Košice + Szabó Karol – Fecsu Moldava nad Bodvou
Situácia

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor