úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou

 • Predmet:
  Nákup univerzálnej čistiacej techniky pre zimnú a letnú údržbu pozemných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou.
 • Popis projektu:
  • Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
  • Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia
  • Schválená žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok)
 • Financovanie:
  • Celková schválená suma NFP v Eurách (pridelené prostriedky z verejných zdrojov): 362.263,12 Eur (95 %)
  • 5 % spolufinancovanie 19.066,48 Eur
 • Rozpis financovania:
  • Zdroje ERDF v Eurách: 324.130,16 (85 %)
  • Zdroje ŠR v Eurách: 38.132,96 (10 %)
  • Spolufinancovanie: 19.066,48 (5 %)
 • Predpokladaný termín dodávky techniky:
  • apríl 2011

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor