úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou

 • Názov projektu:
  Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Moldava nad Bodvou
 • Popis projektu:
  Mesto získa nové úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Navrhované nové osvetlenie nebude pomocou nových technológií zaťažovať životné prostredie, v porovnaní so súčasným stavom.
 • Miesto realizácie projektu:
  Mesto Moldava nad Bodvou
 • Prioritná os 2:
  Energetika
 • Názov opatrenia:
  2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
 • Výška poskytnutého príspevku
  • Intenzita pomoci NFP 95 %
  • Oprávnený výdavok 231.704,80 Eur
  • Výška NFP 220.119,56 Eur
  • Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - ERDF
 • Prijímateľ:
  Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2
 • Dátum začatia realizácie:
  1. 1. 2014
 • Dátum ukončenia realizácie:
  31. 1. 2015
 • Projektant:
  Združenie TELEMANAGEMENT


www.economy.gov.sk


svetelno-technická štúdia

informačná tabuľa

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor