úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Výstavba 47 radových garáží v meste Moldava nad Bodvou

stavba:

 • výstavba 47 radových garáží v Moldave nad Bodvou

dôvod:

 • v Moldave nad Bodvou je narastajúca problematika s parkovaním ako aj s garážovým parkovaním najmä v sídliskovej časti mesta, a preto je potrebné riešiť túto problematiku aj formou výstavby nových garáží.

projekt:

 • realizácia garáží v zmysle zhotovenej projektovej dokumentácie organizáciou Arka, s.r.o. Košice na ul. Severná, medzi areálom ZŠ Severná a jestvujúcimi radovými garážami.
 • nové garáže sa osadia na miesto jestvujúcej starej asfaltovej cesty a medzi starými a novými garážami ostane voľný priestor priemerne 9,0 m, kde sa vybuduje nová asfaltová plocha s prístupovou cestou podľa projektovej dokumentácie

obsah projektu:

 • 47 nových garáží
 • asfaltová plocha medzi garážovým priestorom (medzi novými a starými garážami)
 • prístupová cesta
 • zabezpečenie odvodnenia zrážkových vôd
 • kompletné vonkajšie verejné osvetlenie
 • zabezpečenia elektriky v garážach
 • bezdotykový vstup do garáží formou brán na diaľkové ovládanie

hlavná myšlienka:

 • výstavba komplexných garáží s maximálnymi nárokmi na komfortnosť.

financovanie:

 • stavebné práce budú hradené  zhotoviteľom, ktorý hradí a zabezpečí aj všetku inžiniersku činnosť a to – kompletné geodetické zamerania, vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy, územné konanie, stavebné povolenie, kolaudačné konanie, stavebný dozor, zameranie nových garážových parciel, ...

náklady:

 • cena jednej garáže – 9.500 Eur
 • v cene sú zarátaná výstavba inžinierskych sietí (elektrika, verejné osvetlenie), prístupová cesta, asfaltová plocha, zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd, ostatné inžinierske náklady (projekčné práce, geodetické práce, stavebné povolenie, ...)

plánovaný termín výstavby:

 • 1. etapa (cca 15 – 20 garáží) – jeseň 2013
 • 2. etapa (ostatná časť) – jar – leto 2014

žiadosti na garáže:

 • na garáže záujemcovia môžu podávať písomné žiadosti na adresu: Mestský úrad Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor