úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Komunitné centrum Moldava nad Bodvou

 • Názov projektu:
  Komunitné centrum Moldava nad Bodvou
   
 • Miesto realizácie projektu:
  Budulovská 1, 045 01 Moldava nad Bodvou
   
 • Operačný program:
  Regionálny operačný program www.ropka.sk
   
 • Prioritná os 2:
  Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
   
 • Názov opatrenia:
  Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
   
 • Celkové oprávnené výdavky projektu
  • Intenzita pomoci NFP 95 %
  • Celkové oprávnené výdavky projektu 278 306,87 Eur
  • Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - ERDF
    
 • Prijímateľ:
  Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2
   
 • Dátum začatia realizácie:
  3/2014
   
 • Dátum ukončenia realizácie:
  6/2015
   
 • Riadiaci orgán:
  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

logo Regionálny operačný program

logo Európska únia

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor