úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou

 • Názov projektu:
  Moldava nad Bodvou, regenerácia rómskeho osídlenia
   
 • Cieľ projektu:
  Obnova hmotnej infraštruktúry rómskej osady Budulov v meste Moldava nad Bodvou v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami
   
 • Operačný program:
  Regionálny operačný program
   
 • Prioritná os:
  4 Regenerácia sídiel
   
 • Opatrenie:
  4.1 Regenerácia sídiel
   
 • Prijímateľ:
  Mesto Moldava nad Bodvou
   
 • Miesto realizácie projektu:
  Ul. Budulovská
   
 • Začiatok realizácie:
  5/2014
 • Ukončenie realizácie:
  6/2015
   
 • Celkové oprávnené výdavky projektu:
  • Celkové oprávnené výdavky: 558 603,93 EUR
  • Výška NFP: 530 673,73 EUR
   Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - ERDF
    
 • Riadiaci orgán:
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

logo Regionálny operačný program

logo Európska únia

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor