úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Oddychová zóna pri rieke Bodva

Názov projektu:          Oddychová zóna pri rieke Bodva
Cieľ projektu:             Vytvoriť oddychovú zónu pre deti, mládež a širokú verejnosť mesta Moldava nad Bodvou

 

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Spoločne pre  región Karpatskej nadácie a U.S. Steel Košice, s.r.o.“
Celkové náklady na projekt: 2800 EUR
Výška grantu:                         2500 EUR
Miera spolufinancovania: 10%

Doba trvania projektu: marec – november 2015

Celkový počet zamestnancov USSKE podieľajúcich sa na  realizácii projektu: 4

Predpokladaný počet dobrovoľníkov: 20

Opis projektu:
Celý projekt je postavený na silnej spolupráci samosprávy s obyvateľmi, miestnymi podnikateľmi a občianskym združením. Idea vytvorenia oddychovej zóny pochádza od obyvateľov danej časti sídliska, ktorí artikulovali svoje potreby a navrhli riešenie priestoru, do ktorého sa chcú aktívne zapojiť.  Po prekonzultovaní a výbere potrebných elementov na doplnenie priestoru budú v jarných a letných mesiacoch organizované brigády, na ktorých sa vykonajú potrebné drobné terénne úpravy a nainštalujú jednotlivé prvky ihriska, súčasťou ktorého budú moderné preliezky pre menšie deti a súčasne exteriérové fitness zariadenia pre mládež.

Partneri projektu:        VESPOL, s.r.o
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Moldava nad Bodvou

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor