úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Ako vybaviť

Stanovisko k podnikateľskej činnosti

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Stanovisko k podnikateľskej činnosti sa vydáva na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 62 o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

potrebné doklady

Vydáva sa na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. názov, sídlo, identifikačné číslo u právnickej osoby
  2. plné meno, trvalý pobyt, miesto podnikania, identifikačné číslo u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie
  3. doklady osvedčujúce oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo doklady osvedčujúce vznik inej právnickej osoby (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, osobitných registrov)
  4. údaj o počte zamestnancov
  5. preukázanie oprávnenia užívať nehnuteľnosť, v ktorej má zriadené sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku a preukázanie charakteru tejto nehnuteľnosti (byt, nebytový priestor, dom, sklad a pod.).
  6. doklad o zabezpečení likvidácie odpadu
  7. otváracie hodiny

správny poplatok

  • bez poplatku

doba vybavenia

  • 15 dní

tlačivo

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Vybavuje:

sekretariát primátora, referent podnikateľskej činnosti

Henrieta Tóthová
Bc. Henrieta Tóthová
tel.: 055 4880211
fax: 055 4603221
tothova.henrieta@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor