úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Ako vybaviť

Zrušenie prevádzkovej jednotky

Realizuje sa na základe písomného oznámenia podľa VZN č. 61 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov, podľa čl. 3, bod 3., najneskôr 7 dní pred zrušením predajne alebo prevádzkarne.

potrebné doklady

  • obchodné meno podnikateľského subjektu
  • sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie
  • IČO
  • názov a sídlo prevádzkarne
  • dátum ukončenie činnosti prevádzkarne

správny poplatok

  • bez poplatku

tlačivo

Oznámenie o uzatvorení prevádzky

Vybavuje:

sekretariát primátora, referent podnikateľskej činnosti

Henrieta Tóthová
Bc. Henrieta Tóthová
tel.: 055 4880211
fax: 055 4603221
tothova.henrieta@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor