úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Rozpočtové organizácie

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety

Hlavná 87
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 31269141
DIČ: 2021401965

riaditeľka: Mgr. Mária Szilágyiová

tel.: 055 4603637, 0908 563920
ddmoldava@stonline.sk

www.ddmoldava.sk

Základná škola, Československej armády 15

Československej armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 31302912
DIČ: 2020963186

riaditeľka: PaedDr. Jolana Liszkaiová

tel.: 055 4602134
fax: 055 4602134
1zsslovenskamoldava@centrum.sk

www.zsmoldava.edupage.org

Základná škola, Severná 21

Severná 21
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 35544295
DIČ: 2021655702

riaditeľka: Mgr. Helena Dubinská

tel.: 055 4603109
fax: 055 4898099
zs2moldava@szm.sk

www.zs2moldava.edupage.org

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanyelvű Alapiskola és Gimnázium

Československej armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 31302904
DIČ: 2020963142

riaditeľka: Mgr. Ilona Sýkora

tel.: 055 4602284
fax: 055 4602975
sekretariat@gymnmold.edu.sk

www.gymnmold.edu.sk
www.gymnmold.edupage.org

Základná umelecká škola

Hlavná 67
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 35544252
DIČ: 2021664711

riaditeľ: Miroslav Smrek

tel.: 055 4602150
zusmoldava@stonline.sk

zusmoldava.moldava.sk

Centrum voľného času CVrČek

Školská 5
045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 35544236
DIČ: 2021638630

riaditeľka: Mgr. Mária Tóthová

tel.: 055 4607253
cvrcek@cvcmoldava.edu.sk

www.cvcmolda.edu.sk
www.facebook.com/cvcmoldava

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor