úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Rímsko-katolícka cirkev

Prvá zmienka o moldavskom kostole a farárovi sa nachádza v listine výsad kráľa Ondreja III. z 21. decembra 1290. Podľa nariadenia zakladateľa štátu kráľa Štefana z XI. storočia malo každých 10 obcí postaviť kostol. Aj prvý moldavský kostol bol postavený pravdepodobne v tomto období. Ak tomu tak bolo, mohol byť predchodcom tej trojloďovej klembovitej stavby, z ktorej v súčasnosti ostala už iba sakristia. Po porážke uhorského vojska husiti pri Drienovci obsadia okolie i mesto a kostol postavený v XIV. storočí opevnia kamennou stenou. V roku 1646 je kostol už v rukách reformovaných veriacich (protestantov), ktorí ho rozšíria o štvorcovú časť zachovanú aj v súčasnosti. Kostol, ktorý sa stal obeťou požiaru v roku 1794 bol dlho opustený. Obnovili ho z prostriedkov celoštátnej zbierky. Vtedy dostáva aj novú klenbu spočívajúcu na 12 dórskych stĺpoch a obnoví sa aj jeho interiér, ktorý sa odvtedy viackrát menil. Kostol má tri oltáre, z ktorých je hlavný oltár najstarší. Bol prinesený zo smolníckeho kostola. Veža kostola je tiež viackrát prestavaná. Posledná veľká oprava veže sa koná po druhej svetovej vojne. Odvtedy je veža vyvakovaná od základov. V kostolnej záhrade ešte aj v XIX. storočí pochovávali zosnulých. Boli to už však iba duchovní pastieri a šľachtici.
Z cirkevného hľadiska patrila Moldava resp. Szekeresfalva k jágerskému biskupstvu a abaújvárskemu dekanátu. Boli neúspešné pokusy o jej získanie zo strany rožňavského biskupstva. V súčasnosti je Moldava sídlom dekana a patrí pod košické biskupstvo.
Reformovaným veriacim slúžil kostol cca 130 rokov. Naposledy to bolo v období od 1705 do 1711.

Gotický kostol vysvätený Duchu svätému je turistickou zaujímavosťou. V meste býva cca 5500 maďarských a slovenských rímsko- katolíckych a gréko- katolíckych veriacich, ktorých jedna desatina pravidelne navštevuje sv. omše.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor