úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Kontakty

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou

tel.: 055 4880211
fax: 055 4603221
msu@moldava.sk
www.moldava.sk
primátor mesta
JUDr. Ing. Slavomír Borovský 055 4880213borovsky.slavomir@moldava.sk
prednostka úradu
PaedDr. Klára Vranaiová 055 4880220vranaiova.klara@moldava.sk
sekretariát primátora, referent podnikateľskej činnosti
Bc. Henrieta Tóthová 055 4880211tothova.henrieta@moldava.sk
referent cintorínskych a pohrebných služieb
Elena Bacsová 055 4880215bacsova.elena@moldava.sk
referent pokladne, miestnych daní a splátky bytov
Beáta Csécsiová 055 4880215csecsiova.beata@moldava.sk
štátny fond rozvoja bývania, asistentka výstavby
Bc. Katarína Drenková 055 4880216drenkova.katarina@moldava.sk
referent evidencie majetku mesta
Ing. Katarína Gacsayová 055 4880215gacsayova.katarina@moldava.sk
referent regionálneho rozvoja
Mgr. Žofia Miškey Lukács 055 4880217mlukacs.zofia@moldava.sk
referent účtovníctva a štatistiky
Miriam Špegárová 055 4880212spegarova.miriam@moldava.sk
referent výstavby, územného plánu, dopravy a VO
Ing. Waldemar Vislay 055 4880216vislay.waldemar@moldava.sk

prevádzka: Bartalosova 16

referent správy bytov a nebytových priestorov
Mgr. Ildikó Bezeková 0911 922253bezekova.ildiko@moldava.sk
referent správy dane z nehnuteľnosti
Lívia Bobaľová 0917 677115bobalova.livia@moldava.sk
referent správy poplatkov za komunálny odpad
Monika Héczey 0917 677115heczey.monika@moldava.sk
referent pre personálne veci a školstvo
RNDr. Rozália Horváthová 0917 677121horvathova.rozalia@moldava.sk
referent účtovníctva, miezd a majetku pre MŠ
Klára Jankovičová 0917 677119jankovicova.klara@moldava.sk
referent sociálnych vecí a opatrovateľskej služby
Mgr. Gabriela Király 0911 922250kiraly.gabriela@moldava.sk
referent správy bytov a nebytových priestorov
Iveta Koroncziová 0911 922253koroncziova.iveta@moldava.sk
mzdová účtovníčka
Eva Szabó 0917 677119szaboova.eva@moldava.sk
referent miezd
Mária Tamásová 0917 677121tamasova.maria@moldava.sk
správca počítačov
Attila Zajdek zajdek.attila@moldava.sk
referent evidencie obyvateľstva
Bc. Tímea Župčan 0911 922250zupcan.timea@moldava.sk

Matričný úrad

Školská 2
Moldava nad Bodvou

tel.: 055 4602753
fax: 055 4603221
matrika@moldava.sk
matrikárka
Edita Kövérová 055 4602753koverova.edita@moldava.sk

Spoločný obecný úrad

Bartalosova 16
04501 Moldava nad Bodvou

tel.: 055 4603222
fax: 055 4898528
spolocnyurad@moldava.sk
samostatný odborný referent pre úlohy na úseku ochrany životného prostredia, územného konania a stavebného poriadku Spoločného obecného úradu Moldava nad Bodvou
Ing. Beáta Schwartzová 055 4603222schwartzova.beata@moldava.sk

Spoločný školský úrad

Bartalosova 16
04501 Moldava nad Bodvou

tel.: 055 4898529
fax: 055 4898528
skolskyurad@moldava.sk
samostatný odborný referent
Edita Mušinská 0917 677125musinska.edita@moldava.sk
samostatný odborný referent
Mgr. Martin Tökészky 0917 677125tokeszky.martin@moldava.sk

Mestská polícia

Hlavná 112
04501 Moldava nad Bodvou

tel.: 055 4603523, 0917 677123, bezplatná linka: 0800 110 159
fax: 055 4603221
msp@moldava.sk
náčelník Mestskej polície
PhDr. František Rigo 0917 677124rigo.frantisek@moldava.sk

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor