úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Kontakty

referent evidencie majetku mesta

Táto oblasť činnosti samosprávy je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 o majetku obcí a VZN č. 29 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, VZN č. 60 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Katarína Gacsayová
Ing. Katarína Gacsayová
tel.: 055 4880215
fax: 055 4603221
gacsayova.katarina@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

  • zodpovedá za vyúčtovanie poskytnutých dotácií
  • vedie evidenciu zmlúv
  • vedie evidenciu majetku mesta
  • vedie agendu Civilnej ochrany

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor