úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Kontakty

prednostka úradu

Klára Vranaiová
PaedDr. Klára Vranaiová
tel.: 055 4880220
fax: 055 4603221
vranaiova.klara@moldava.sk

Činnosť prednostu mestského úradu

  • prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Do funkcie ho vymenúva na dobu neurčitú MZ na návrh primátora mesta
  • prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadaní MZ
  • prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí MZ s hlasom poradným

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor