úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Kontakty

referent pre personálne veci a školstvo

Rozália Horváthová
RNDr. Rozália Horváthová
tel.: 0917 677121
fax: 055 4603221
horvathova.rozalia@moldava.sk

V rámci úradu vybavuje:

  • žiadosti o prijatie do zamestnania
  • sťažnosti občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov na výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou
na úseku personalistiky vykonáva
  • vedie osobnú agendu zamestnancov mesta t.j. Mestský úrad, Mestská polícia, opatrovateľská služba, zamestnanci koordinujúci aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie, komunitní sociálni pracovníci, asistenti komunitných sociálnych pracovníkov, riaditelia príspevkových organizácii mesta, riaditelia škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (PS), pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a s tým súvisiace činnosti
na úseku školstva vykonáva
  • vedie osobnú agendu riaditeľov škôl a školských zariadení s PS, pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou
  • vykonáva činnosti podľa §6 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor