úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Kontakty

referent účtovníctva, miezd a majetku pre MŠ

Klára Jankovičová
Klára Jankovičová
tel.: 0917 677119
fax: 055 4603221
jankovicova.klara@moldava.sk

V rámci úradu vybavuje:

  • vedie evidenciu poskytovaných dávok v Hmotnej núdzi – školské potreby, príspevok ku strave, motivačný príspevok, dopravné
  • zodpovedá za vyúčtovanie dotácií zo ŠR a ÚPSVaR
účtovníčka v úseku školstva
  • účtuje a vedie majetok škôl a školských zariadení na území mesta
  • vedenie účtovníctva materských škôl a školských jedální
  • realizuje styk s bankami a zúčtovanie bankových výpisov
  • spracovanie mzdovej agendy materských škôl a školských jedální
  • štvrťročne vypracúva štatistické výkazy: Práca 2-04, Školský výkaz 1-04 za MŠ a RO

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor