úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Kontakty

referent miezd

Mária Tamásová
Mária Tamásová
tel.: 0917 677121
fax: 055 4603221
tamasova.maria@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

 • spracúva evidenciu dochádzky a výpočet miezd za MsÚ, MsP, Opatrovateľskú službu, Spoločný stavebný úrad, Školský úrad, Matriku, ŠFRB, koordinátorov, komunitných pracovníkov a dohôd o vykonaní práce
 • spracúva odmeny poslancov a členov komisií
 • spracúva odmeny pre členov volebných komisií
 • vedie personalistiku a spracovanie miezd pre obce Debraď, Janík, Nižný Lánec, Rudník, Paňovce
 • vypracúva výkazy do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • štvrťročne vypracúva štatistické výkazy Práca 2-04 , školský výkaz 1-04 ,štvrťročný výkaz TREXIMA o cene práce ISCP1–04 a prehľady o zrazených preddavkoch na dani z príjmu pre všetky subjekty
 • vedie evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zodpovedá za dokladovanie nárokov na daňový bonus – potvrdenia o návšteve školy
 • pripravuje podklady k vyúčtovaniu miezd koordinátorov a komunitných pracovníkov k mesačnému vyúčtovaniu
 • vydáva potvrdenia o príjme
 • vykonáva ročného zúčtovania dane z príjmu a do zdravotných poisťovní
 • vedie evidenciu odvodu výťažkov zo stávkových kancelárií a vykonáva ročné vyúčtovanie
 • nakupuje kancelárske potreby pre MsÚ, MsP, ŠFRB, Spoloč.stav. úrad a Školský úrad

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor