úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Kontakty

mzdová účtovníčka

Eva Szabó
Eva Szabó
tel.: 0917 677119
fax: 055 4603221
szaboova.eva@moldava.sk

V rámci úradu vybavuje:

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy pre nasledovné organizácie
  • Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou
  • Regionálna rozvojová agentúra Moldava nad Bodvou
  • Mestské bytové hospodárstvo Moldava nad Bodvou
  • BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou
  • Obecný úrad Cestice
  • Obecný úrad Peder
  • Obecný úrad Rešica
  • Obecný úrad Komárovce
  • Združenie obcí údolia Kaňapty so sídlom v Komárovciach

Pre uvedené organizácie spracúva evidenciu dochádzky, výpočet miezd a dohôd o vykonaní práce, pre obecné úrady spracúva odmeny pre poslancov a členov komisií, ako aj členov volebných komisií, spracúva agendu personalistiky, výkazy do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.
Štvrťročne spracúva štatistické výkazy Práca 2-04, Práca 3-01,školský výkaz 1-04,výkaz Trexima, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vybranej zrážkou, vedie agendu evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia pre všetky organizácie, vedie agendu priznaných a vyplatených daňových bonusov (potvrdenia o návšteve školy), mesačne pripravuje podklady k vyúčtovaniu miezd podľa dohôd o poskytnutí príspevkov na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, vydáva potvrdenia o príjme, vykonáva ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a zdravotného poistenia.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor