úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Kontakty

referent pokladne, miestnych daní a splátky bytov

Táto oblasť činnosti samosprávy je upravená zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 77 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Beáta Csécsiová
Beáta Csécsiová
tel.: 055 4880215
fax: 055 4603221
csecsiova.beata@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

  • vedie evidenciu stravných lístkov pre zamestnancov MsÚ, MsP, komunitných prac.v
  • vedie evidenciu hlavnej pokladne a valutových pokladní mesta
  • vedie evidenciu splátok bytov (z predaja bytov podľa zákona č. 182)

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor