úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Kontakty

referent výstavby, územného plánu, dopravy a VO

Waldemar Vislay
Ing. Waldemar Vislay
tel.: 055 4880216
fax: 055 4603221
vislay.waldemar@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

  • Investičnú výstavbu mesta
  • Územné plánovanie
  • Inžiniersku činnosť pri výstavbe
  • Prevádzku a údržbu vodohospodárskych objektov mesta
  • Prevádzku a údržbu dopravných objektov mesta
  • Stanoviská a vyjadrenia mesta k výstavbe iných subjektov
  • Verejné obstarávania
  • Špeciálny stavebný úrad pre oblasť cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • Správny orgán oblasti nakladania s vodami podľa Vodného zákona

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor