úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Kontakty

referent správy dane z nehnuteľnosti

Výber dane z nehnuteľnosti sa riadi zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 77 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Lívia Bobaľová
Lívia Bobaľová
tel.: 0917 677115
fax: 055 4603221
bobalova.livia@moldava.sk

V styku s občanmi vybavuje:

V rámci úradu vybavuje:

  • pripravuje dôvodovú správu k predaju majetku do komisií a zastupiteľstva
  • vybavuje návrh na vklad do katastra

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor