úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Spravodajstvo

Riadne zasadnutie MZ.

2. júla 2002, utorok - 00:00
V utorok sa uskutočnilo 26. riadne zasadanie MZ.Okrem tradičných bodov predostrela hlavná kontrolórka tabuľku verejných obstarávaní, nakoľko na minulom zasadaní bola ich správnosť opozičným podnetom spochybnená. Po následnej rozprave sa pochybnosti nepotvrdili. Od 1. júla prechádza viacero inštitúcií pod správu mesta, preto zastupiteľstvo schválilo ich zakladajúce listiny. Ide o nasledujúce inštitúcie: Domov dôchodcov, I. ZŠ, II. ZŠ, ZŠ s vyuč. jaz. maď., ZUŠ a CVČ. Z toho dôvodu vrátila mandát poslanca Anna Dankova. Dôvodom odovzdania mandátu je stret záujmov, nakoľko poslanec nemôže byť súčasne poslancom a riaditeľom mestskej inštitúcie. Po obšírnej diskusii prijali zloženie obecnej školskej rady. Prijali rozšírenie zakladajúcej listiny MsBH a úpravu pohrebného poriadku. Ďalej na doporučenie kultúrnej komisie schválili kandidátov na  Ceny mesta. / bók/

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor