úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Spravodajstvo

Z pracovného týždňa primátora

30. apríla 2008, streda - 23:27
Z pracovného týždňa primátoraV utorok (15. apríla) rokoval primátor mesta s predstaviteľmi Slovenského pozemkového fondu ohľadom nájmu alebo prípadnej kúpy pozemkov pod priemyselným parkom a následne rokoval s viacerými vlastníkmi pozemkov. Momentálne je už podpísaných cca 90% zmlúv s vlastníkmi pozemkov.
Popoludní sa stretol primátor mesta so zástupcami firmy KVIST, ktorí mesto oslovili s možnosťou rozšírenia ich výrobných priestorov. Firma sa zaoberá drevovýrobou.
V stredu a vo štvrtok sa zúčastnil zasadania komisie COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti) Výboru regiónov v Bruseli.
V piatok (18. apríla) sa zúčastnil rokovania správnej rady ETP Housing ohľadom prípravných prác na výstavbe bytov s nízkym štandardom.
V utorok (22. apríla) sa zúčastnil u predsedu KSK Zdenka Trebuľu porady predsedov politických klubov, v rámci ktorého sa preberali body programu riadneho zasadania zastupiteľstva KSK. Následne sa zúčastnil zasadania frakcie SMK obsahom ktorého bol tiež program zasadania zastupiteľstva.
V dňoch 23-25. apríla sa zúčastnil výjazdového zasadania komisie DEVE (komisia pre trvalo udržateľný rozvoj) v nemeckom meste Schwerte. Súčasťou zasadania bol aj seminár na tému Stratégia v oblasti zdravia v európskych regiónoch. 25. apríla sa v rámci výjazdu uskutočnilo aj riadne zasadanie komisie.
V pondelok (28. apríla) sa zúčastnil riadneho zasadania zastupiteľstva KSK. Na zasadaní bola prijatá Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK na obdobie rokov 2008–2015. V rámci koncepcie bolo schválené vytvorenie Regionálneho kultúrneho strediska Údolia Bodvy so sídlom v Moldave nad Bodvou, ktoré začne v našom meste pracovať od roku 2009. Poslanci odsúhlasili aj finančnú podporu dvom podujatiam v našom regióne. Sumou 200.000 Sk podporí KSK XII. Dni Moldavy a sumou 200.000 Sk Letnú akadémiu v Jasove organizovanú OV Csemadoku.
Popoludní rokoval s riaditeľom Správy ciest KSK Z. Bartošom a vedúcim odboru dopravy R. Engelom o postupe prípravných prác na zavedenie integrovaného dopravného systému KORID.
Následne sa zúčastnil zasadania predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a v rámci ďalšieho stretnutia rokoval s riaditeľom Slovenského pozemkového fondu v Košiciach ohľadom pozemkov pod priemyselným parkom.
V utorok rokoval o postupe prác na príprave Projektu kamerového bezpečnostného systému a metropolitnej optickej siete.
Popoludní sa spolu so zástupcom primátora L. Ivánom zúčastnil zasadania Rady regionálneho rozvoja SMK vo Veľkom Krtíši.

-dodi-

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor