úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Spravodajstvo

Neurochirurg s ružencom

30. apríla 2014, streda - 19:26

S menom Dr. Andrása Csókaya sme sa prostredníctvom elektronických a tlačených médií už mohli stretnúť viackrát. Prednáške známeho neurochirurga predchádzalo aj v Moldave veľké očakávanie. V sobotu, v preplnenej veľkej sále, hovoril s úprimnosťou o modlitbe, inšpirácii, práci a vzdelaní. S jeho menom je spojený vývoj tzv. techniky žilového tunela, ktorou sa výrazne zvýšia šance uzdravenia pacienta s vážnym opuchom mozgu, resp. vyvinul nové chirurgické riešenia v oblasti získavania priestoru v lebke, ktoré sú šancou pre prežitie pacienta. Ďalšou je technika robotickej ruky, ktorá zohráva svoju úlohou v mimoriadne presných operáciách mozgu a miechy. Aj najpevnejšia ruka chirurga sa prirodzene trasie. Práve tomu zabraňuje nový spôsob fixácie. Jeho meno nie je neznáme ani v cirkevných kruhoch, veď Dr. A. Csókay vykonáva svoju prax ako kresťanský primár. Jeho terajší aj niekdajší pacienti, no aj mnohí spomedzi kolegov ho poznajú iba ako „modliaceho sa lekára“. Adjunkt Dr. András Csókay sa narodil v roku 1956. Na Technickej univerzite v Budapešti získal v roku 1980 diplom stavebného inžiniera a na Semmelweisovej lekárskej univerzite, na Katedre všeobecného lekárstva získal v roku 1989 lekársky diplom. V súčasnosti je primárom oddelenia neurochirurgie v Nemocnici Honvéd Kórház v Budapešti. Presvedčením medzinárodne známeho neurochirurga je, že blízky vzťah s Bohom vzniká v prvom rade prostredníctvom rozhovoru s Ním v modlitbe. Blízku súvislosť vidí medzi vierou a vôľou.

„Práca bude úspešná iba vtedy, keď v nej bude súčasne prítomná viera v Boha a rozum. Viera je kompas, ktorý nás vedie správnym smerom a naučí človeka zriekať sa a žiť ináč. Samozrejme aj dnes mnou otrasie, keď stratím pacienta. Dotýka sa ma utrpenie a to ma inšpiruje k lepšej práci a dokážem ho odovzdať Bohu. Mŕtvi sú mojimi „majstrami“ v prospech živých, v službe vedy. Všetko to vidím v žiare kríža a zmŕtvychvstania. Prostredníctvom nebies a dobroprajných kolegov sú ľahko zvládnuteľné aj najväčšie ťažkosti. Podľa môjho názoru je úlohou lekára, aby odovzdával uzdravujúcu dušu Krista prostredníctvom vedy. Ak niekto skutočne verí vo vieru, dodáva mu to pracovnú výdrž a umožňuje mu to viac sa obetovať. Kresťanský lekár ľahšie pochopí a prežije utrpenie a tak sa dokáže lepšie regenerovať – ako to povedala Matka Tereza – v chorom človeku vidí trpiaceho Krista a to dodáva síl. Boh pre neho znamená záchytný bod, silu a kreativitu, do ktorých oprúc sa s ľudskosťou a na vysokej odbornej úrovni dokáže liečiť – to všetko som zažil.“

Aj kniha A. Csókayho „Neurochirurg s ružencom“ je jeho spoveďou, v ktorej opisuje svoje skúsenosti s tým spojené. Počas prednášky sme sa dozvedeli, že uplynulo skoro 2000 rokov, kým vedci skúmajúci mozog dospeli k určitému konsenzu ako kreativite napomáha kultúra, spiritualita a v rámci nej modlitba.
Ako povedal, učenie samo o sebe má malú hodnotu. Pre kreativitu je potrebná aj intuícia, ktorá predpokladá bohatý duchovný svet. Ten vznikne iba vtedy, ak sa človek obráti k Bohu. Jedným zo základných pilierov našej kreativity je modlitba, potom učenie a skúsenosť. Spiritualita, a v rámci nej modlitba, rozvíja našu kreativitu. Ak je niekto schopný tvoriť, je plný nápadov, čo je veľkolepým šťastím a to ešte aj vtedy keď to prichádza s množstvom utrpenia. Nie to je zázrak, že vykonávame svoju prácu, ale to, že ju vykonávame s radosťou! Pán primár hovoril ďalej o výbere povolania, a to aj o svojom. Priznal svoje blúdenie a zdôraznil, že nikdy nie je neskoro obrátiť sa k Bohu. Zažil, že najvyššia láska všetko odpustí a vtedy prichádza požehnanie! Aj v nedeľu v rímskokatolíckom kostole podal svedectvo o svojej viere. Jeho príklad nás môže naplniť nádejou, že zo všetkých ťažkostí je východisko.

- ve -
preklad: - dodi -

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor