úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2010, in memoriam - Aranka Pruszák

Narodila sa 22. júna 1922 v Debradi. V tejto malinkej obci ukončila s vyznamenaním základnú školu a pokračovala v štúdiu na gymnáziu v Košiciach. Na naliehanie ovdovenej matky a pod vplyvom strýka prestúpila do Obchodnej dievčenskej školy v Košiciach, kde v roku 1943 zmaturovala. Patrila ku generácii študentov, ktorých vysokoškolské štúdium prerušila 2. svetová vojna. Nakoľko mala ekonomické vzdelanie, nastúpila pracovať do závodu Antimónové bane v Poproči ako úradníčka, neskôr v podobnej pozícii pracovala vo Veľkej Tŕni, V roku 1947 sa vydala a s manželom žila v Nižnom Medzeve.
Jej životným snom bola pedagogická dráha. Sen sa začal napĺňať v roku 1952, kedy sa umiestnila v Obecnej škole v Moldave nad Bodvou. Tu sa jej naskytla príležitosť ďalej sa vzdelávať. Absolvovala prijímacie pohovory na Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave. Po troch rokoch pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vybrala si aprobáciu maďarský jazyk a dejepis. Študovala diaľkovo a promovala v roku 1959.
V období rokov 1952 až 1979 pôsobila na Základnej škole s vyučovacím jazykom v Moldave nad Bodvou. Vyučovala maďarský jazyk, dejepis a spočiatku aj latinčinu. Okrem pedagogickej činnosti sa venovala aj rôznorodej mimoškolskej činnosti. Organizovala literárne večery o dielach takých slávnych spisovateľov ako Arany, Petőfi, Tompa, Vörösmarthy, Ady, Juhász Gyula, József Attila, Fábry Zoltán. Spolu s kolegami vyučujúcimi slovenský jazyk organizovali literárne stretnutia venované dielam Adyho a Hviezdoslava, Jiří Wolkera a Attilu Józsefa. Pripravovala rôzne literárne pásma, jednoaktovky zhudobnených básní, malé javiskové formy, a nacvičila divadelné predstavenia. Svojich žiakov brávala na poznávacie zájazdy po stopách slovenských aj maďarských literárnych dejateľov. Napr. v roku 1960 odprevadila svojich žiakov do Prahy a na celoštátnu spartakiádu a vo voľnom čase navštívili kultúrne pamiatky hlavného mesta.
V rokoch 1966 až 1992 vyučovala maďarský jazyk ako externý učiteľ na Strednej odbornej škole v Medzeve a pokračovala v tejto práci aj po  odchode do starobného dôchodku v roku 1979. Aj tu vyvíjala mimoškolskú činnosť.
Počas 40-ročného pedagogického pôsobenia napísala spolu 4 odborné pedagogické štúdie, ktoré boli uznávané v celoštátnom meradle a získala s nimi nejedno ocenenie odbornej verejnosti.
Niekoľko ocenení získala aj za svoju kultúrnu činnosť v Csemadok-u.
29.mája 1992 za svoju dlhoročnú pedagogickú činnosť na bratislavskom hrade prevzala štátne vyznamenanie – Ministerstvo školstva jej udelilo Pamätnú medailu J.A.Komenského. Bolo to dôstojné ukončenie jej dlhoročnej, obetavej pedagogickej a mimoškolskej činnosti, tesne pred dovŕšením veku 70 rokov .
Zomrela 20.augusta 2002.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje pani Aranke Pruszák in memoriam, Cenu mesta za rok 2010 za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť, za  zásluhy pri výučbe a šírení maďarského jazyka a literatúry a zachovaní identity.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor