úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2010 - Helena Amrichová

Svetlo sveta uzrela dňa 12. júla 1951 v Moldave nad Bodvou ako prvorodená dcéra v rodine Hámrosovcov, ktorých si miestni občania ctili za ich pracovitosť, čestnosť a ľudskosť. Rodičia sa snažili svoje deti v tomto duchu vychovávať, pestovali v nich kladné ľudské vlastnosti, viedli ich k zodpovednosti a húževnatosti v práci, k pokore voči iným. Základnú deväťročnú školu navštevovala v rokoch 1957- 1966 v Moldave nad Bodvou. Po jej ukončení nastúpila na učňovskú školu, kde si zvolila jej najbližší odbor: kuchár – čašník. Strednú školu úspešne skončila v roku 1969, a aby si svoje novo nadobudnuté vedomosti a zručnosti v tomto odbore prehĺbila, absolvovala jednoročný kurz pre kuchárov - špecialistov.
V roku 1969 nastúpila do pracovného pomeru, najprv pracovala v Reštaurácii Tatra v Moldave nad Bodvou, a od roku 1973 až dodnes, čiže už 37 rokov pracuje v školskej jedálni pri základnej škole. Na začiatku ako pomocná sila, potom ako kuchárka a neskôr ako hlavná kuchárka. Stala sa oporou a riadiacou postavou v kolektíve zamestnancov školskej jedálne.
Od roku 1971 žijú s manželom Jurajom Amrichom v manželskom zväzku v porozumení a harmónii. V manželstve sa im narodili dve deti, syn Juraj a dcéra Viktória . Bolestivá strata dospelého syna ešte viac zomkla rodinu. Najväčšiu radosť do ich života prináša milovaný vnuk a šťastné manželstvo dcéry .
V práci je pre ňu typický veľmi aktívny prístup k plneniu si svojich pracovných povinností. Neustále báda a vnáša nové poznatky do kulinárskych činností a snaží sa o celkové zefektívnenie práce svojich kolegýň. V kolektíve vytvára dobrú atmosféru, šíri okolo seba pozitívnu energiu, rozdáva smiech a radosť, čo prenáša aj na návštevníkov jedálne. V každodennej práci sa motivuje skúšaním nových receptúr v súlade s požiadavkami zdravej výživy. Jedlá pripravuje s láskou, vloží do nich kus svojho srdca, jej gastronomické prípravky ju preslávili aj v širokom okolí.
Je ochotná pomôcť vždy a všade, nehladiac na čas a náročnosť požiadaviek, bez nároku finančnej odmeny. Nikdy neodmieta poskytnúť ani najmenšiu pomoc. Jej krédom je potešiť iných. Spokojná je vtedy, ak vyhovie všetkým. Jej ochota, pozitívny postoj k životu, kladné charakterové vlastnosti ju v dnešnej dobe zaraďujú medzi vzácne osobnosti.
Zapája sa do všetkých činností kolektívu, je aktívnou členkou Základnej organizácie Odborového zväzu v školstve. Je držiteľkou bronzového a strieborného Odznaku práce. Popri svojich rodinných a pracovných povinnostiach v rokoch 1980 -1990 bola poslankyňou Mestského národného výboru a členkou Rady pri MsNV.
Svojou prácou a životným postojom môže byť pre mnohých vzorom a právom jej patrí úcta a uznanie za  40-ročnú svedomite a čestne vykonanú prácu.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje pani Helene Amrichovej Cenu mesta 2010 za záslužnú prácu v prospech mesta a jej obyvateľov.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor