úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2010 - RNDr. Elena Pipišová

Sú ľudia, ktorí sa po celý život usilujú dávať zo seba samých. Dávajú veľa, a ani nevedia, že dávajú.
Sú ľudia, ktorí dávajú a nehľadia pritom na uznanie. Dávajú tak, ako kvety svoju vôňu.
Rožňavská rodáčka Elena Pipišová sa narodila 7. septembra 1945. Patrí k najmladším absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach, keď ako 22 –ročná získala diplom stredoškolskej učiteľky pre odbor biológia a chémia.
V tom istom roku nastúpila do zamestnania – na Jedenásťročnú strednú školu v Moldave nad Bodvou. V roku 1981 jej po vykonaní rigoróznej skúšky bol udelený titul doktor prírodných vied.
Škola v priebehu toľkých desaťročí niekoľkokrát zmenila svoju organizačnú štruktúru aj názov, ale „teta Ela“, ako ju všetci familiárne volajú, zotrvala na jednom pracovisku, v súčasnom Gymnázium Štefana Moysesa, vyše 40 rokov.
Koľko mladých ľudí prešlo „jej rukami“ počas štyroch desaťročí? Ťažko vyčísliť. Študenti a ich rodičia si radi spomínajú na jej nevšednú múdrosť a láskavosť pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Učiteľ, psychológ, kamarát, vychovávateľ, človek vtipný, s nadhľadom, s pokojnou mysľou – takú ju poznali a poznajú študenti dodnes.
Práca je pre ňu láskou, ktorú robí viditeľnou. Všetkému, čo robí, dáva kus svojho srdca. S nekonečnou trpezlivosťou sa venovala výchove mladých začínajúcich pedagógov. Lásku a úctu k prírode, k životu, ku všetkému dobrému čo je okolo nás aj v nás vštepovala mládeži systematicky a zanietene. Rozdávala svoje bohaté vedomosti s radosťou. Každý učiteľ vie, že plody svojej práce neuvidí hneď. Vie, že na rast a dozrievanie mladého človeka treba dopriať čas. Lebo všetko má určenú chvíľu, aby dianie pod nebom nadobudlo zmysel. Aj cesta je niekedy cieľom.
Sú ľudia, ktorí veria v život a v jeho štedrosť , ich pokladnica nikdy nie je prázdna. Sú takí, čo dávajú s radosťou a táto radosť je ich odmenou. Taká je aj naša Elenka, skromná a obetavá.

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Cenu mesta 2010 Mg. Elene Pipišovej za dosiahnutie úspechy v  pedagogickej činnosti pri výchove stredoškolskej mládeže.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor