úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Mestské ocenenia za rok 2011

Ocenenia udelené Mestským zastupiteľstvom pri príležitosti XV. Dní Moldavy (24. 6. 2011).

Ceny Pro Urbe

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou - k 60 výročiu znovu založenia, za dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky, za zachovanie materinského jazyka na národnostne zmiešanom území

Mgr. Katarína Schnellyová - za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť, za zásluhy pri výchove mladej športovej generácie a za reprezentovanie mesta

Ceny mesta

Anna Ikrényiová - za celoživotný príkladný občiansky a kresťanský život a postoj, za zásluhy pri budovaní rímsko-katolíckeho kostola v mestskej časti Budulov, za dlhoročnú obetavú prácu v cirkevnej rade a na fare v Moldave nad Bodvou

Ženský spevácky zbor Živena - za 25 ročné pôsobenie v meste a šírenie slovenskej ľudovej kultúry a tradícií

Šarlota Képesová - za celoživotnú pedagogickú činnosť, za zachovanie a pestovanie maďarského jazyka a kultúry

Starostlivosť o mestskú zeleň

Súťaž bola vyhodnotená v šiestich kategóriach.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor