úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena Pro Urbe 2011 - Mgr. Katarína Schnellyová

Mgr. Katarína Schnellyová sa narodila 18. mája 1951 v Košiciach, ako tretie dieťa učiteľskej rodiny. Šťastné detstvo prežila v rodnom meste, neustále v pohybe spolu s dvoma bratmi, ktorí boli športovo nadaní, reprezentovali mesto v rôznych športových odvetviach a stali sa pre najmladšiu sestru ozajstnými vzormi.

Na základnej škole a neskôr na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Moldave nad Bodvou sa úspešne venovala atletike, ale aj kolektívnym športom, hlavne volejbalu, ktorý sa stal jej srdcovou záležitosťou. V štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, kde počas štúdia reprezentovala školu v ligovom družstve volejbalistiek (VŠ Trnava).
Po ukončení vysokoškolského štúdia sa v roku 1974 vrátila do rodného mesta . Umiestnila sa ako učiteľka v základnej škole. Popri svojej učiteľskej práci začala so systematickou pohybovou prípravou mládeže vo všetkých vekových kategóriách. Preferovala viacboj, atletiku a samozrejme volejbal, v ktorom reprezentovala mesto v súťažiach v rámci kraja aj Slovenska.

V roku 1977 sa vydala a postupne porodila dve dcéry. Popri práci a výchove detí, spolu s manželom trénovali volejbalových nadšencov a vychovávali nový volejbalový dorast.
Sama aktívne reprezentovala mesto vo volejbale až do zrelého veku.
Počas 37 ročnej pedagogickej práci vychovala v rôznych športových odvetviach množstvo majstrov okresu, kraja, Slovenska. Vďaka jej neúnavnej práci, entuziazmu, povzbudzovaniu, vytrvalosti, samozrejme s patričnou dávkou pedagogického taktu zapojila stovky žiakov do celoslovenskej súťaže Zdatné deti. Mesto Moldava nad Bodvou sa stalo pojmom na slovenských športoviskách, od Skalice až po Humenné, ako bašta viacboja všestrannosti, atletiky a volejbalu .

Výpočet úspechov detí pod jej vedením by síce bol možný, ale veľmi náročný. Nemožné je však spočítať, koľko detí vďaka jej zanietenosti vo voľnom čase našlo správnu cestu za pohybom. Vypestovala v nich súťaživosť, čestnosť, fair-play, zdravé sebavedomie a bojovnosť.
Tento rok oslávila významné životné jubileum. Je už v dôchodkovom veku, jej elán, nasadenie a láska k deťom a športu neklesá. Naďalej vyučuje na základnej škole, venuje sa telesnej výchove, pohybovej a športovej aktivite detí. Telocvičňa školy každodenne od skorých ranných do neskorých večerných hodín sa ozýva jej hlasom a energickým hvizdom píšťalky, ale vďaka nej, aj hlasom mnohých detí, ktoré vie pochváliť, povzbudiť, vyburcovať k výkonom, utešiť.


Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Mgr. Kataríne Schnellyovej, učiteľke telesnej výchovy na Základnej škole, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou Cenu Pro Urbe za rok 2011 za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť, za zásluhy pri výchove mladej športovej generácie a za reprezentovanie mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor