úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2011 - Anna Ikrényiová

Narodila sa 7. apríl a1927 v Budulove. Rodičia ju odmalička vychovávali ku kresťanským hodnotám. Po skončení základnej školy a gymnáziu mala ďalšie vzdelávanie zabezpečené u Rádu Uršulíniek v Košiciach.
Po skončení 2. svetovej vojny jej otca pre politické názory odsúdili na 5 ročný žalár a zhabali majetok. Matka s tromi deťmi zostala bez akýchkoľvek prostriedkov , pomoci a opory. Uživiť rodinu v tých povojnových časoch bolo nad ľudské sily. Napriek ťažkým časom sa jej podarilo získať zamestnanie v administratíve pri  vtedajších Železniciach a tak pomáhať rodine.

Obetavosť a vytrvalosť jej nikdy nechýbala. V komunistickej ére bola hlavnou aktivistkou a hnacou silou zámeru znovu vybudovať budulovský kostol, ktorý bol počas 2. svetovej vojny poškodený a v povojnovom období celkom rozobratý na stavebný materiál.
Práca všetkých aktivistov bola korunovaná úspechom. V roku 1996 v mestskej časti Budulov odovzdali rímsko-katolíckym veriacim do užívania priestranný s kapacitou niekoľko sto miestny, stavebným štýlom moderný svätostánok. Od začiatku pôsobila v cirkevnej rade, bola hnacou silou každej cirkevnej udalosti . Aj keď dnes je už len stálou čestnou členkou cirkevnej rady, napriek vysokému veku ešte dodnes pomáha pri vybavovaní administratívnych záležitostí moldavskej farnosti.
Vždy sa zapájala sa aj do spoločenského života obce. Spolupracovala pri založení miestnej organizácie Spolužitia a neskôr Strany maďarskej koalície. Je členkou Csemadoku a hrdo sa hlási k svojmu národu. Chytí za srdce každého národne zmýšľajúceho občana jej precítený prednes na každoročných oslavách výročia národnooslobodzovacieho boja - 15. marca.


Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta 2011 Anne Ikrényiovej za celoživotný príkladný občiansky a kresťanský život a postoj, za zásluhy pri budovaní rímsko- katolíckeho kostola v mestskej časti Budulov, za dlhoročnú obetavú prácu v cirkevnej rade a na fare v Moldave nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor