úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2011 - Ženský spevácky zbor Živena

Ženský spevácky zbor Živena bol založený koncom roka 1986 na podnet vtedajšieho Mestského výboru Slovenského zväzu žien v Moldave nad Bodvou. Pri založení mala 18 členiek a umeleckou vedúcou skupiny až do roku 1992 bola p. Mária Csontosová – učiteľka vtedajšej miestnej Ľudovej školy umenia.
V roku 1988 prešla zriaďovateľská pôsobnosť zboru pod Mestské kultúrne stredisko a zvolili si názov „Živena“.
Za obdobie svojej 25 – ročnej existencie Živena prešla rôznymi obdobiami a umeleckými vedúcimi. Pani Máriu Csontosovú nahradila p. učiteľka Zlatica Balgová, po nej prevzal vedenie p. Viktor Benko z Poproča a venoval sa súboru celým srdcom, až do roku 1996. V tomto období sa súbor rozhodol, že sa preorientuje výslovne na spievanie ľudových piesní a pod vedením p. Petra Vysokaya sa Živena stala folklórnym súborom. Ďalším umeleckým vedúcim bol, žiaľ už nebohý Jozef Kunovjanek, učiteľ Základnej umeleckej školy z Košíc. Zastúpil ho p. Peter Tomko z Košíc, ktorý zároveň súbor sprevádza na harmonike. On je umeleckým vedúcim speváckeho zboru doteraz.
Za ostatné desaťročie sa Živena zaraďuje medzi ženské spevácke skupiny, ktoré tvorivým vystúpením hodnotne dopĺňajú podujatia v meste. Môžeme bez nadsádzky povedať, že neexistuje v meste udalosť na ktorej by Živena nevystúpila. V podstate je jedno, kto podujatie organizuje a akého je zamerania. Program zostavený zo slovenských alebo rusínskych ľudových piesní nájde stále svojich nadšencov a obdivovateľov.

Pod vedením súčasného umeleckého vedúceho dá sa povedať, že dozreli, kvalitatívne sa zdokonalili a vypracovali na vysokú úroveň. O tom svedčia aj ocenenia, či na súťaži „Dargovská ruža“, kde získali zlaté pásmo, alebo uznaním kvalitných vystúpení na celom Slovensku, či v zahraničí v Maďarsku a Poľsku.
Pravidelne sa zúčastňujú prehliadok umeleckých súborov na regionálnej úrovni, na ktorých získavajú ocenenia a obecenstvo ich odmeňuje dlhotrvajúcim potleskom. Svoje vystúpenia okrem zborového spevu rozšírili o sólový spev, ako aj o humoristické scénky, ktoré napísal sám život.
V čase osláv štvrť storočnice existencie ženského speváckeho zboru sa bude konať aj krst prvého vydaného CD nosiča najlepších piesní z repertoáru Živeny. Veríme, že aj táto skutočnosť dokáže ešte viac zviditeľniť Živenu v širokej umeleckej verejnosti doma i v zahraničí a uznanie 25- ročnej činnosti si oprávnene zaslúži.

Cieľom všetkých členov súboru je zachovanie a šírenie národného kultúrneho dedičstva, dedičstva našich predkov. Ľudový prejav a spev v tomto uponáhľanom kybernetickom svete ovlažuje dušu, zohrieva srdce a človek si pri nich uvedomuje pravé ľudské hodnoty.


Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Cenu mesta za rok 2011 ženskému speváckemu zboru Živena za 25 ročné pôsobenie v meste a šírenie slovenskej ľudovej kultúry a tradícií.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor