úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2011 - Šarlota Képesová

Narodila sa 30. decembra 1953 v Cesticiach. Po základnej škole nastúpila na Strednú pedagogickú školu v Lučenci –odbor učiteľstvo pre materské školy, kde v roku 1973 úspešne maturovala. Prvé zamestnanie získala v maďarskej Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici, kde pracovala až do roku 1979 . Preložili ju do Moldavy nad Bodvou, a od  roku 1987 v Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktorej bola od roku 1991 riaditeľkou až 14 rokov . Koncom roku 2010 odišla do predčasného starobného dôchodku a odsťahovala sa spolu s manželom i 2 synmi do rodinného domu v Buzici.

Je aktívnou členkou Miestnej organizácie Csemadoku a od vzniku bola členkou a podieľala sa na činnosti Ženského speváckeho zboru Asszonykórus.

Stále sa aktívne podieľala na organizovaní kultúrneho života v našom meste.
Počas pôsobenia vo funkcii učiteľky či riaditeľky sa usilovala o vynikajúce výchovno-vyučovacie výsledky zverených detí a vytvorenie najlepších materiálno-technických podmienok škôlky investičnými akciami mesta, či svojpomocne s rodičmi.
Vedenie ženského speváckeho zboru Asszonykórus prevzala po odchode p. Ildikó Nagyovej v roku 2005. Pokračuje v jej práci , ich cieľom je aby zbor naďalej úspešne reprezentoval mesto doma i na zahraničných folklórnych prehliadkach. Z posledných úspechov vyzdvihneme len niektoré.
V roku 2005 dostali Cenu Košického samosprávneho kraja za prínos v oblasti kultúry. V roku 2009 v celoštátnej súťaži Bíborpiros szép rózsa sa dostali do zlatého pásma a získali cenu za umelecký prednes. V roku 2010 Budapesti na VIII. Folklórnom festivale Lajosa Vassa získali hlavnú cenu vo svojej kategórii.
Napriek tomu, že už nebýva v Moldave nad Bodvou dochádza na skúšky z Buzice, ale s rovnakým elánom a ambíciami ako kedysi. Túto prácu robí srdcom, s láskou k ľudovej piesni, z úcty k svojim koreňom, ale hlavne aj pre svoje potešenie.


Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta 2011 Šarlote Képesovej za celoživotnú pedagogickú činnosť, za zachovanie a pestovanie maďarského jazyka a kultúry.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor