úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Mestské ocenenia za rok 2012

Cena Pro Urbe

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou - za prácu a snahu zástupcov reformovanej kresťanskej cirkvi o zachovanie morálnych a duševných hodnôt spoločnosti, o zachovanie identity maďarského spoločenstva v meste a jeho okolí, o dobré spolunažívanie tu žijúcich ľudí rôznej národnosti a náboženskej príslušnosti, o rozvoj mesta

Ceny mesta

František Boda - za 40 ročnú kultúrnu činnosť v meste i okolí, za zhromažďovanie maďarských ľudových tradícií a pestovanie maďarskej kultúry

Ing. Pavel Góts - za dosiahnuté výsledky a aktívnu športovú činnosť a za angažovanosť pre hospodársky rozvoj mesta

Mgr.Th. Zoltán Gyüre - za príkladný životný postoj a kresťanskú misionársku prácu

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor