úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2012 - Mgr.Th. Zoltán Gyüre

Zoltán Gyüre, penzionovaný duchovný reformovanej cirkvi sa narodil 21.09.1929 v obci Križany (okres Michalovce).

Povinnú školskú dochádzku ukončil v rodnej obci a strednú školu vyštudoval v Užhorode. Vysokoškolské vzdelanie získal štúdiom na Vysokej škole pedagogickej v Sárospataku. Rozhodol sa však, že by chcel ďalej študovať, a to teológiu.
V roku 1951 odišiel do Prahy a vyštudoval Teologickú fakultu Karlovej Univerzity. Vysokoškolský diplom získal v roku 1956 a po niekoľkých zahraničných študijných pobytoch ho umiestnili na farnosť Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Vyšnom Lánci, ku ktorej patrili aj cirkevné zbory v Nižnom Lánci a v Buzici. V roku 1951 si založil rodinu v ktorej vychovali s manželkou 2 deti. Ako duchovný slúžil do roku 2011, teda 45 rokov. Košický biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku ho vymenoval za riaditeľa Katechetického seminára v Košiciach . Zároveň bol členom Synodnej rady a predsedom etického výboru Reformovaného kresťanského cirkevného zboru Košiciach.

Pre každého, len skromne - Zoli bácsi, celých 8 rokov pravidelne mesačne usporadúval stretnutia a prednášal v rámci cyklu Odkazy Biblie. Počas týchto rokov si získal značné obecenstvo, skôr záujmové spoločenstvo. Na prednáškach prerozprávaním vlastných životných príbehov i zážitkov odpovedal na otázky a životné situácie v ktorých sa v dnešnom krutom svete zmietajú mnohí z nás a hľadajú odpovede na otázky a východiská z problémov. Jeho ekumenické prednášky podnecovali k viere v Boha.
Rozvaha a ľudský prístup charakterizovali jeho príkladný vzťah k spoločenských, mestským, cirkevným i ľudským problémom. Využil každú príležitosť a nabádal ľudí k vzájomnej pomoci,  pokore, úctivosti a vážiť si iných i  seba samých.
Všade je vítaným hosťom a to nielen tu v Moldave nad Bodvou. O ľuďoch v meste, kde od odchodu do dôchodku žije v rodinnom dome sa vyjadruje vždy s rešpektom a úctou.

Príkladný život a postoje pána Zoltána Gyüreho, jeho ľudskosť a čistá duša prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Cenu mesta za rok 2012 Mgr. Th. Zoltánovi  Gyüremu za príkladný životný postoj a kresťanskú misionársku prácu.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor