úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Mestské ocenenia za rok 2013

Cena Pro Urbe

PaedDr. Štefan Liszkai, in memoriam - za mimoriadne tvorivé aktivity v pedagogickej činnosti, ktorými sa vo výraznej miere pričinil o obnovu, rozvoj a zveľadenie stredného odborného školstva v meste, za úspešnú propagáciu školy a mesta na verejnosti, za zásluhy, ktoré dosiahol pri formovaní budúcnosti organizácie.

Ceny mesta

PhDr. Ladislav Kučera, CSc. - za dlhoročnú pedagogickú, kultúrno-osvetovú a spoločenskú prácu v prospech mesta a za literárnu činnosť v oblasti jazykovej kultúry

Erika Csepelyová - za angažovanosť vo verejnom živote mesta, za obetavú pedagogickú a výchovnú činnosť

Viliam Bascsúr - za príkladný občiansky život, za angažovanosť a aktívnu účasť v kultúrnom živote mesta, za oživenie rómsko-maďarskej hudobnej kultúry

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor