úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena Pro Urbe 2013, in memoriam - PaedDr. Štefan Liszkai

PaedDr. Štefan Liszkai sa narodil 24. decembra 1960 v Čiernej nad Tisou. Základnú školu navštevoval vo Svätuši v rodnej dedine. Gymnaziálne štúdia ukončil v rokoch 1975- 1979 v Kráľovskom Chlmci. Vo vzdelávaní pokračoval na UPJŠ v Košiciach, na Pedagogickej fakulte v Prešove v študijnom odbore fyzika – základy techniky. Po ukončení štúdia v roku 1984 sa presťahoval do Moldavy nad Bodvou, kde sa oženil so svojou študentskou láskou Jolanou. Zo šťastného manželstva sa narodili dve deti Lucia a Tomáš. V roku 1986 získal titul doktora pedagogiky v študijnom odbore teória vyučovania fyziky. Až do svojej smrti zostal verný Strednej odbornej škole, bývalej SPTŠ-ke. Po ukončení základnej vojenskej služby nastúpil na spomínanú školu v roku 1985 ako vychovávateľ, o niekoľko mesiacov už pôsobil ako učiteľ odborných predmetov. Vďaka jeho pracovitosti, zodpovednosti, kreatívnosti a komunikatívnosti sa stal zástupcom riaditeľa školy. Po prelomových rokoch 1989 opäť sa stal učiteľom odborných predmetov fyzika a informatika, ale jeho odhodlanie viesť a riadiť školu znovu zvíťazilo a vo funkcii zástupcu riaditeľa školy mohol opäť dokázať, že na tejto škole mu záleží. V roku 2009 sa stal riaditeľom školy. Svojou charizmou, výnimočnými vedomosťami, zručnosťami a postojmi bol schopný aj v súčasnej dobe obmedzených zdrojov a meniaceho sa prostredia zanechať po sebe dielo – zveľadenú Strednú odbornú školu – Szakközépiskola, ktorá poskytuje životné istoty zamestnancom, absolventom a žiakom školy. Bol pedagógom, ktorý odovzdával mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovával zo študentov skutočné osobnosti s citom, obetavosťou a osobným vzťahom k práci.

Jeho život, ktorý bol plný plánov a odhodlaní nepočítal s náhlym odchodom. Dňa 31. 7. 2012 smrť prerušila niť jeho života, ale rodina aj škola v jeho víziách pokračuje a bude pokračovať naďalej.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo v roku 2013 cenu Pro Urbe PaedDr. Štefanovi Liszkaimu, in memoriam, riaditeľovi Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Moldave nad Bodvou za mimoriadne tvorivé aktivity v pedagogickej činnosti, ktorými sa vo výraznej miere pričinil o obnovu, rozvoj a zveľadenie stredného odborného školstva v meste, za úspešnú propagáciu školy a mesta na verejnosti, za zásluhy, ktoré dosiahol pri formovaní budúcnosti organizácie.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor