úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Cena mesta 2013 - Erika Csepelyová

Pochádza z rodiny, ktorú ťažko skúšal osud. Spolu s dvoma súrodencami museli strpieť perzekúciu. Jej otec bol považovaný za nepriateľa komunistického režimu a v 50-tych rokoch minulého storočiach bol viackrát väznený. Rehabilitovali ho až v 90-tych.
Základnú školu navštevovala najprv v rodnom Janíku a potom v Moldave. Stredoškolské vzdelanie získala na Strednej pedagogickej škole v Lučenci v odbore vychovávateľstvo. O vysokoškolskom štúdiu pre pôvod a postoje rodiny nemohla ani uvažovať. Tajomník vtedajšie miestneho národného výboru vo všemocnom kádrovom posudku vyslovene zdôraznil, že pochádza z nábožensky založenej rodiny kulaka. V roku 1973 po ukončení strednej školy nastúpila ako vychovávateľka do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici. Jeden školský rok vyučovala na druhom stupni ZŠ maďarský jazyk a literatúru. V obci sa zapojila do verejného života a vykonávala aj funkciu tajomníčky miestnej organizácie Červeného kríža. V 80-tych rokoch sa presťahovala do Moldavy nad Bodvou a zamestnala sa ako vychovávateľka a učiteľka 1. stupňa ZŠ na tunajšej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, kde pôsobí dodnes.
Spočiatku spolu s kolegyňou Ildikó Nagyovou a neskôr už samostatne viedla svojich žiakov k láske k tradíciám a ľudovým zvyklostiam. Vyhľadávala nadaných žiakov a pripravovala ich na rôzne súťaže v prednese poézie a prózy doma aj v zahraničí. Z mnohých spomenieme len niektoré: súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, medzinárodná súťaž Béniho Egressyho, Mórica Zsigmonda, László Mécsa, Jánosa Aranya a pod. v prednese. Jej žiaci vždy úspešne reprezentovali svoju školu a mesto a pravidelne sa umiestňujú na popredných miestach. Z mnohých žiakov spomenieme tých najúspešnejších: Sütő Nikolasz, Bodnár Erika, Köteles Agáta, Majancsik Daniel, Dobos Csenge, Szőke Zoltán, Nagy Dániel, Nagy Gabriella, Cehelnik Kitti, Laczkó Ilona, Dobos Emese, Zachariaš Edina, Simkó Csaba, Viszlai Anna Rozália, Miškey Anna, Nagy Júlia és Csepely Aurél. Jej zásluhou si detí od najmenších prvákov až po absolventov školy obľúbili tento dá sa povedať medzi deťmi nepopulárny žáner.

Okrem pedagogickej a výchovnej činnosti zastávala aj verejné funkcie. Mnoho rokov bola tajomníčkou Miestnej organizácie Csemadok-u, aktívne sa zapájala aj do verejného života. Po zamatovej revolúcii dve volebné obdobia bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva za politickú stranu Eggyüttélés-Spolužitie.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2013 p. Erike Csepelyovej za angažovanosť vo verejnom živote mesta, za obetavú pedagogickú a výchovnú činnosť.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor