úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2013 - Viliam Bascsúr

Viliam Bascsúr sa narodil 9. marca 1949 v Moldave nad Bodvou v rómskej rodine, v ktorej bolo 11 detí. Napriek tomu dostal od rodičov riadnu výchovu a starostlivosť a celý život bol príkladným občanom mesta a vzorom pre ostatných členov svojej komunity. Tieto hodnoty odovzdáva aj svojim 4 deťom a 21 vnúčatám.

Po predkoch zdedil hudobný sluch a talent, ktorý využil aj na zviditeľnenie nášho mesta.

Vili, ako ho familiárne nazývame, bol jedným z prvých, ak nie úplne prvý rómsky absolvent Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Medzeve, ktorý získal výučný list v odbore opravár. Zamestnal sa ako opravár na Strojovej a traktorovej stanici v Moldave nad Bodvou, kde pracoval 36 rokov. Za výborné pracovné výsledky bol niekoľkokrát ocenený a vyznamenaný. Po zániku STS-ky sa zamestnal v Občianskom združení Jekhetane, kde sa venoval deťom. Oboznamoval ich s rómskou kultúrou a hudbou a rozvíjal v nich vzťah k tradičným rómskym remeslám, najmä prácu s drevom - rezbárstvo.
V 80-tych rokoch bol poslancom Mestského národného výboru.

Je, žiaľ, možno jedným z posledných cigánskych muzikantov. Vyrastal s hudbou, má ju v krvi. Už v detstve sa snažil odpozorovať a osvojiť si techniku starých cigánskych primášov, ako on hovorí: „ukradnúť melódiu“. Dodnes nepozná noty, hrá podľa sluchu, ale keď sa slákom dotkne strún a „zaplačú husličky“, clivé cigánske melódie chytia každého za srdce. Tým je známy nielen v meste, ale aj v širokom okolí, ba i za hranicami.

Najskôr hral na basovej gitare v rôznych hudobných skupinách. Ale zviditeľnil sa až ako 40-ročný hrou na husliach. V roku 1982 založil cigánsku kapelu, ktorá dlhé roky sprevádzala tanečný súbor Bodva. Viackrát vystupoval v zahraničí, buď ako sólista alebo ako člen kapely, najmä v Maďarsku a Poľsku, kde reprezentoval a šíril dobré meno svojho rodného mesta. Vie zahrať na každom nástroji a jeho melódie nahrali a zaznamenali pre budúce generácie na rôznych nosičoch.

Raz predal svoje husle. Mnohí ho vtedy upozornili, že to nie je najlepšie riešenie, pretože má 4 synov, čo im zanechá? Vtedy sa vzchopil a spoliehajúc sa na svoje vedomosti, zručnosť a grify, ktoré „odkukal“ od starých majstrov, vyrobil svoje prvé husle. Podľa jeho vyjadrení mal vyrobiť ešte do sto takýchto nástrojov.
V živote sa riadi krédom: „že, len úplná pokora vyformuje dobrého muzikanta“ a “poslucháča si treba uctiť nielen hudbou, ale aj vystupovaním“.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2013 p. Viliamovi Bascsúrovi za príkladný občiansky život, za angažovanosť a aktívnu účasť v kultúrnom živote mesta, za oživenie rómsko-maďarskej hudobnej kultúry.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor