úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Mestské ocenenia za rok 2014

Cena Pro Urbe

Mgr. Ilona Sýkora - za dlhoročné budovanie maďarskej komunity, posilnenie maďarskej kultúry a identity, príkladnú prácu pri riadení a výchove detí a mládeže v Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium v Moldave nad Bodvou.

Ceny mesta

Viera Nagyová - za obrovský prínos v oblasti výchovy a umeleckého vzdelávania v meste Moldava nad Bodvou

Adam Klajber - za mimoriadne športové úspechy na úrovni regionálnych, krajských, celoštátnych a medzinárodných súťaží v stolnom tenise, ktoré dosiahol vo veku len 10 rokov

Centrum voľného času CVrČek - pri príležitosti 50. výročia vzniku za vynikajúce výsledky pri výchove detí a mládeže zabezpečovaním a poskytovaním širokej ponuky voľno časových aktivít a projektov prevencie závislostí u deti a mládež v Moldave nad Bodvou a okolí

Gymnázium Štefana Moysesa - za 60-ročné aktívne pôsobenie v rámci mesta a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne jej obyvateľov, za kultúrnu a spoločenskú činnosť, ktorou prispievajú k šíreniu dobrého mena mesta

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor