úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Gotický rímsko-katolícky kostol

Cena mesta 2014 - Viera Nagyová

Narodila sa 1. 10. 1952 do umeleckej rodiny, ktorá významne prispela k jej životnej aj profesijnej voľbe.

Už starí rodičia ju stimulovali po etickej aj kultúrnej stránke. Dedo z otcovej strany bol známym a obľúbeným učiteľom (Turňa, Nová Bodva, Jablonov, Liptovská Mara), a dedo z maminej strany s teologickým vzdelaním a výrazným výtvarným talentom položili pre svoju vnučku silný genetický základ.

Otec, ako vtedy známy literát a divadelný ochotník vplýval na jej vzťah k poézii, literatúre a umeniu. Mama, ako učiteľka hudby to dopĺňala poznávaním sveta hudby a estetiky.

S rodinou žila do roku 1965 v Turni nad Bodvou, do roku 1970 v Dobšinej. Od roku 1968 študuje na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde maturuje na odbore grafika, odtiaľ pokračuje na Pedagogickej fakulte v Trnave. Pre náhlu invaliditu otca a následné rodinné problémy je nútená štúdium prerušiť a hľadať zamestnanie. Šťastnou náhodou sa takto dostáva v roku 1973 do Moldavskej základnej umeleckej školy, popri ktorej si mohla potrebné vzdelanie doplniť, a kde odvtedy pôsobí na výtvarnom odbore.

Popri práci výtvarného pedagóga zabezpečovala na poli kultúry prezentáciu neprofesionálnych výtvarníkov v meste a okrese a participovala na organizovaní výtvarných súťaží, školení, inštalácií výstav v Moldave n/B, v Košiciach a v regióne. Spolupracovala s mnohými kultúrnymi inštitúciami a s Východoslovenským múzeom, a mnohým ľuďom pomohla k profesijnému rastu. Za svoj najväčší úspech považuje svojich absolventov. Jej zásluhou sa dostali na vytúžené umelecké školy aj v zahraničí, a dnes sú vo výtvarnej profesií.
Na príprave nedávneho podujatia ZUŠ (Profi Rande), na ktorom sa stretli bývalí absolventi školy- teraz profesionáli, sa našiel počet takýchto jej absolventov takmer 50. V rámci nielen svojho pracoviska je človekom, ktorý dokáže za každých okolnosti vytvoriť a riešiť aj zdanlivo nemožné – urobí z ničoho NIEČO. Vždy ochotne prispieva k prezentácií školy na všetkých druhoch podujatí pre verejnosť. Sama však publicitu nemá rada. V svojej práci vždy hľadala a hľadá nové ciele a formy aj nové pedagogické postupy. Jej prácu charakterizuje služba: svojej práci, tomuto mestu a svojím žiakom. Robí ju s láskou, kreatívne a dôsledne, čo sa odráža vo všetkom, čo vzíde z jej nápadov a rúk. Je kreatívnou dušou Moldavy a jej práca je viditeľná v podobe grafických návrhov pozvánok, plagátov, propagačných materiálov ZUŠ, ale aj samotného mesta. Ani dni Moldavy by sa bez jej kreatívneho ducha určite nezaobišli.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave udelilo Cenu mesta za rok 2014 Viere Nagyovej za obrovský prínos v oblasti výchovy a umeleckého vzdelávania v meste Moldava nad Bodvou.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor