úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

6. volebné obdobie

od 28. novembra 2010 do 15. decembra 2014

 

18. riadne zasadnutie MZ – 18. októbra 2012

program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Správa o činnosti primátora, MsÚ a MsP v období od 15. mája. 2012
 3. Vzdanie sa mandátu a sľub poslanca
 4. Interpelácie poslancov
 5. Dotazy občanov
 6. Informatívna správa o predaji akcií v Tepelnom hospodárstve a.s.
 7. Správa o výsledku hospodárenia BodvaTel s.r.o. k 30. 9. 2012
 8. Návrh na úpravu plánu hospodárenia BodvaTel s.r.o. na rok 2012
 9. Správa o výsledku hospodárenia MsKS k 30. 9. 2012
 10. Návrh na úpravu plánu hospodárenia MsKS na rok 2012
 11. Návrh plánu hospodárenia MsKS na rok 2013
 12. Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2012 a návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta
 13. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 30. 6. 2012)
 14. Návrh na kúpu nehnuteľností (8 bytová jednotka, budova Polikliniky, areál TJ Moldava n/B, pozemok od SPF)
 15. Návrh na predaj nehnuteľností
 16. Návrh platených parkovacích miest v centre mesta
 17. Žiadosť o použitie erbu pre Asszonykórus
 18. Schválenie nájmu plynového zariadenia v lokalite “Pod kopcom II”
 19. Diskusia
 20. Návrh na uznesenie
 21. Záver

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor